Full screen

Det snabbast växande annonsformatet

Förmedla ditt budskap rörligt

Få hjälp med produktion

Våra TV-inslag ger dig lokaljournalistik i rörlig form. I anslutning till våra inslag har du möjlighet att förmedla ditt budskap med en kort film. Till skillnad från traditionell TV får du tittarens fulla uppmärksamhet eftersom reklamtiden är begränsad till max 15 sekunder. Vi rekommenderar en film som är 10-15 sekunder. Vi kan även hjälpa till med filmproduktion!

Formats and prices

Specifications